SX1368.Com - Chuyên gia Soi cầu Miền Bắc

Lô 2 nháy Bạch thủĐề đầu đuôi

LƯU TRANG SX1368.COM LẠI VÀ GIỚI THIỆU CHO BẠN BÈ TRANG WEB SOI CẦU CHUẨN XÁC GIÚP ANH EM VÀO BỜ NÀY NHÉ


6.0 ĐANG CẬP NHẬT...

9.0 SÁNG ĐÃ CHỐT

25.7 ĐÃ CẬP NHẬT KẾT QUẢ

SX1368.COM
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI (DÀN ĐỀ 20 SỐ)

ĐẦU ĐUÔI hôm nay

- Có thể nạp cộng dồn

● ĐÁNH DÀN ĐỀ CHUẨN XÁC MIỀN BẮC ●

NGÀY ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
3OOK
24/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 5 WIN
23/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 9 WIN
22/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 WIN
21/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 MISS
20/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
19/05/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
18/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 5 WIN
17/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 miss
16/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 6 WIN
15/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 6 miss
14/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 WIN
13/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
12/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 miss
11/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
10/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 CHIA BUỒN CÙNG AE
09/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 7 WIN
08/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 miss
07/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 4 WIN
06/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 2 WIN
05/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
04/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 8 miss
03/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 3 miss
02/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 1 WIN
01/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 9 WIN
30/04/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 5 miss
29/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 7 WIN
28/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
27/04/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
26/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 WIN
25/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
24/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 9 WIN
23/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
22/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 9 WIN
21/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 4 miss
20/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
19/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
18/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
17/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 miss
16/04/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 7 WIN
15/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 2 WIN
14/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
13/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 7 WIN
12/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 8 WIN
11/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 1 MISS
09/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 5 WIN
08/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 4 MISS
07/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
06/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 8 WIN
05/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 9 WIN
04/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 6 WIN
03/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 MISS
02/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
01/04/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 5 MISS
31/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 2 WIN
30/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 4 MISS
29/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 7 WIN
28/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 2 WIN
27/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
26/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 2 MISS
25/03/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
24/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 7 WIN
23/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 MISS
22/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 MISS
21/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 4 WIN
20/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 6 WIN
19/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 3 WIN
18/03/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 WIN
17/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 5 MISS
16/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 9 WIN
15/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 1 WIN
14/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 WIN
13/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 6 MISS
12/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 9 WIN
11/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 WIN
10/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 9 WIN
09/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 MISS
08/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 9 WIN
06/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 MISS
07/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 2 WIN
06/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 MISS
05/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 WIN
04/03/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
03/03/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 2 MISS
02/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 5 WIN
01/03/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
27/02/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 MISS
28/02/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 4 WIN
27/02/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 MISS
26/02/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 WIN
25/02/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 7 WIN
GÓI COMBO CHUẨN XÁC

GÓI COMBO

NHẬN COMBO ĐỀ + LÔ + XIÊN 2

- Phải nạp thẻ đủ tiền chờ màn hình hiện thị kết quả

● LẤY DÀN ĐỀ + LÔ BẠCH THỦ + XIÊN HÔM NAY ●

NGÀY COMBO KẾT QUẢ
5OOK
COMBO CHUẨNCHÍNH XÁC LẤY NGAY TRÚNG LỚN 500K
UY TÍN

LÔ 2 NHÁY

LÔ 2 NHÁY

- Có thể nạp cộng dồn

● TỰ TIN CHIẾN THẮNG ●

NGÀY LÔ 2 NHÁY KẾT QUẢ
5OOK
25/05/201953 miss
24/05/201969 WIN
23/05/201996 WIN
22/05/201989 miss
21/05/201919 WIN
20/05/201912 miss
19/05/201977 WIN
18/05/2019 57 WIN
17/05/201901 WINx2
16/05/2019 67 WIN
15/05/2019 45 miss
14/05/2019 93 WIN
13/05/2019 46 WIN
12/05/2019 81 miss
11/05/2019 04 WIN
10/05/2019 35 WIN ĐỀ
09/05/2019 05 miss
08/05/2019 87 WIN
07/05/2019 14 WIN
06/05/2019 45 WIN
05/05/2019 71 WIN
04/05/2019 02 miss
03/05/2019 00 WIN
02/05/2019 98 miss
01/05/2019 72 WIN
30/04/2019 30 WIN
29/04/2019 58/85 WIN
28/04/2019 43 miss
27/04/2019 26 WIN
26/04/2019 23 WINx2
25/04/2019 76 WIN
24/04/2019 75 WINx2
23/04/2019 89 WINx2
22/04/2019 91 CHIA BUỒN CÙNG AE
21/04/2019 30 WIN
20/04/2019 97 WINx2
19/04/2019 92 WIN
18/04/2019 07 CHIA BUỒN CÙNG 500 AE
17/04/2019 94 WIN
16/04/2019 92 WINx2
15/04/2019 64 WIN
14/04/2019 99 CHIA BUỒN CÙNG AE
13/04/2019 mất dữ liệu
12/04/2019 88 MISS
12/04/2019 08 WIN ĐỀ 08
11/04/2019 45 (LÓT 01) WINX2
09/04/2019 84 MISS
08/04/2019 96 MISS
19/03/2019 MỞ GÓI MỞ GÓI
SX1368.COMLÔ VIP THANKS

BẠCH THỦ LÔ

BTL hôm nay

- Có thể nạp cộng dồn

● BẢO VỆ VỐN MỘT CÁCH TỐI ĐA ●

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
3OOK
25/05/2019
24/05/201902/20 WIN
23/05/201915/51 miss
22/05/201998/85 WIN
21/05/201995/59 WIN
20/05/201905/50 miss
19/05/201957/51 WIN
18/05/201989/77 WIN
17/05/201949/98 WIN
16/05/201990/98 WIN
15/05/201905/99 miss
14/05/201931/79 WIN
13/05/201922/98 WIN
12/05/201981/24 miss
11/05/201912/93 WIN
10/05/201912/62 WINX2
09/05/201998/02 MISS
08/05/201988/97 WIN
07/05/201949/94 WIN
06/05/201923/97 WIN
05/05/201949/98 MISS
04/05/201919/90 WIN
03/05/201993/62 THUA
02/05/201990/97 WIN
01/05/201994/95 WIN
30/04/201979/97 WIN
29/04/201944/12 WIN
28/04/2019 59 (14) THUA
27/04/2019 32/ 63 MISS
26/04/2019 17(98) MISS
25/04/2019 02(49) MISS
24/04/2019 48 (lót 01) WINx2
23/04/2019 98/14 WINx2
22/04/2019 97/96 MISS
21/04/2019 97/95 WIN
20/04/2019 96 WIN
19/04/2019 52 MISS
18/04/2019 20 WIN
17/04/2019 23 WIN
16/04/2019 17 MISS
15/04/2019 43 LOT 24 WIN
14/04/2019 20 MISS
13/04/2019 43 MISS
12/04/2019 43 MISS
11/04/2019 97 MISS
10/04/2019 MẤT DỮ LIỆU WIN
09/04/2019 98 WIN
08/04/2019 29 MISS
07/04/2019 26 MISS
06/04/2019 90 WIN
05/04/201984 MISS
04/04/2019 10 MISS
03/04/2019 37 WIN
02/04/2019 92 WIN VIP
01/04/2019 85 WIN
30/03/2019 75 WIN
30/03/2019 75 MISS
29/03/2019 81 WIN
28/03/2019 72 MISS
27/03/2019 05 MISS
26/03/2019 81 MISS
25/03/2019 34 MISS
24/03/2019 40 MISS
23/03/2019 24 MISS
22/03/2019 54 WIN
21/03/2019 72 WIN
20/03/2019 82 MISS
19/03/2019 63 WIN
18/03/2019 92 WINx2
17/03/2019 07 MISS
16/03/2019 84 WIN
15/03/2019 42 WIN
14/03/2019 14 WIN
13/03/2019 09 WIN
12/03/2019 94 WIN
11/03/2019 15 WIN
Trở lại với giá mới từ 01.01.2019
KHUYẾN MÃI HẤP DẪN
dành cho thẻ nạp từ 01.01.2019 đến 02.02.2019

Quý khách lấy số 3 ngày, SX1368.cOM dành tặng bạn 1 ngày miễn phí. Để nhận số miễn phí, xin vui lòng lưu lại 5 số cuối seri thẻ của từng lần mua và soạn tin nhắn gửi đến chat box SX1368.cOM với nội dung:

- Các dãy 5 ký tự là 5 số cuối các seri
- XX là lựa chọn D4 / D8 / DD / SL

CHÚC ACE MAY MẮN BIG WIN!

Thông báo: Chương trình đã kết thúc


Chuyên gia Soi cầu Miền Bắc

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN VÀ DÒ SỐ MỖI NGÀY