SX1368.Com - Soi cầu Miền Bắc

Lô 2 nháy Bạch thủĐề đầu đuôi

Gói bạch thủ và lô 2 đang vào cầu, ae chơi nhé~


6.0 ĐANG CẬP NHẬT...

9.0 SÁNG ĐÃ CHỐT

25.7 ĐÃ CẬP NHẬT KẾT QUẢ

SX1368.COM
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI (DÀN ĐỀ 20 SỐ)

ĐẦU ĐUÔI hôm nay

- Có thể nạp cộng dồn

● ĐÁNH DÀN ĐỀ CHUẨN XÁC MIỀN BẮC ●

NGÀY ĐẦU ĐUÔI KẾT QUẢ
3OOK
28/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 WIN
27/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 1 MISS
26/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 6 WIN
25/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 2 MISS
24/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 4 WIN
23/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 1 MISS
22/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 4 WIN
21/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 4 MISS
20/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 4 WIN
19/05/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 2 MISS
18/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 9 MISS
17/05/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 7 WIN
16/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 8 MISS
15/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 1 MISS
14/05/2019ĐẦU 0 ĐUÔI 7 WIN
13/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 8 WIN
12/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 WIN
11/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 4 WIN
10/05/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 6 WIN
09/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 8 MISS
08/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 5 WIN
07/05/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 7 MISS
BẢO TRÌ
03/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 3 WIN
02/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 7 WIN
01/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 2 MISS
31/05/2019ĐẦU 0 ĐUÔI 8 WIN
30/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 5 WIN
29/05/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 6 WIN
28/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 1 WIN
27/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 1 MISS
26/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 6 MISS
25/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 7 MISS
24/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 5 WIN
23/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 9 WIN
22/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 WIN
21/05/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 MISS
20/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
19/05/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
18/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 5 WIN
17/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 miss
16/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 6 WIN
15/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 6 miss
14/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 WIN
13/05/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
12/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 miss
11/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
10/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 CHIA BUỒN CÙNG AE
09/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 7 WIN
08/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 miss
07/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 4 WIN
06/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 2 WIN
05/05/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 5 miss
04/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 8 miss
03/05/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 3 miss
02/05/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 1 WIN
01/05/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 9 WIN
30/04/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 5 miss
29/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 7 WIN
28/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 WIN
27/04/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 8 miss
26/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 WIN
25/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 miss
24/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 9 WIN
23/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 9 miss
22/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 9 WIN
21/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 4 miss
20/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 4 miss
19/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
18/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
17/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 2 miss
16/04/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 7 WIN
15/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 2 WIN
14/04/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 6 miss
13/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 7 WIN
12/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 8 WIN
11/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 1 MISS
09/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 5 WIN
08/04/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 4 MISS
07/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
06/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 8 WIN
05/04/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 9 WIN
04/04/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 6 WIN
03/04/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 9 MISS
02/04/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
01/04/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 5 MISS
31/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 2 WIN
30/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 4 MISS
29/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 7 WIN
28/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 2 WIN
27/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 4 WIN
26/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 2 MISS
25/03/2019ĐẦU 1 ĐUÔI 8 WIN
24/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 7 WIN
23/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 MISS
22/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 5 MISS
21/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 4 WIN
20/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 6 WIN
19/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 3 WIN
18/03/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 WIN
17/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 5 MISS
16/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 9 WIN
15/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 1 WIN
14/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 WIN
13/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 6 MISS
12/03/2019ĐẦU 4 ĐUÔI 9 WIN
11/03/2019ĐẦU 9 ĐUÔI 3 WIN
10/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 9 WIN
09/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 MISS
08/03/2019ĐẦU 2 ĐUÔI 9 WIN
06/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 MISS
07/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 2 WIN
06/03/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 MISS
05/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 3 WIN
04/03/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
03/03/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 2 MISS
02/03/2019ĐẦU 8 ĐUÔI 5 WIN
01/03/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 0 WIN
27/02/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 MISS
28/02/2019ĐẦU 5 ĐUÔI 4 WIN
27/02/2019ĐẦU 3 ĐUÔI 9 MISS
26/02/2019ĐẦU 7 ĐUÔI 8 WIN
25/02/2019ĐẦU 6 ĐUÔI 7 WIN
GÓI COMBO CHUẨN XÁC

GÓI COMBO

NHẬN COMBO ĐỀ + LÔ + XIÊN 2

- Phải nạp thẻ đủ tiền chờ màn hình hiện thị kết quả

● LẤY DÀN ĐỀ + LÔ BẠCH THỦ + XIÊN HÔM NAY ●

NGÀY COMBO KẾT QUẢ
5OOK
COMBO CHUẨNCHÍNH XÁC LẤY NGAY TRÚNG LỚN 500K
UY TÍN

BẠCH THỦ LÔ

BẠCH THỦ LÔ

- Có thể nạp cộng dồn

● TỰ TIN CHIẾN THẮNG ●

NGÀY BẠCH THỦ LÔ KẾT QUẢ
5OOK
28/05/201999 WIN
27/05/201950 MISS
26/05/201926 MISS
25/05/201937 MISS
24/05/201913 WIN
23/05/201909 MISS
22/05/201998 WIN
21/05/201920 MISS
20/05/201913 WINx2
19/05/201916 WIN
18/05/201981 MISS
17/05/201913 WIN
16/05/2019 98 WINx2
15/05/2019 10 MISS
14/05/2019 61 WIN
13/05/2019 29 WIN
12/05/2019 75 WIN
11/05/2019 15 MISS
10/05/2019 61 WIN
09/05/201980 WIN
07/05/201901 WIN
07/05/201936 WIN
BẢO TRÌ
03/05/201927 WIN
02/05/201975 WIN
01/05/201916 MISS
31/05/201936 WIN
30/05/201999 miss
29/05/201965 WIN
28/05/201919 miss
27/05/201905 WIN
26/05/201953 miss
25/05/201953 WIN
24/05/201969 miss
23/05/201996 WIN
22/05/201989 miss
21/05/201919 WIN
20/05/201912 miss
19/05/201977 WIN
18/05/2019 57 WIN
17/05/201901 WINx2
16/05/2019 67 WIN
15/05/2019 45 miss
14/05/2019 93 WIN
13/05/2019 46 WIN
12/05/2019 81 miss
11/05/2019 04 WIN
10/05/2019 35 WIN ĐỀ
09/05/2019 05 miss
08/05/2019 87 WIN
07/05/2019 14 WIN
06/05/2019 45 WIN
05/05/2019 71 WIN
04/05/2019 02 miss
03/05/2019 00 WIN
02/05/2019 98 miss
01/05/2019 72 WIN
30/04/2019 30 WIN
29/04/2019 58/85 WIN
28/04/2019 43 miss
27/04/2019 26 WIN
26/04/2019 23 WINx2
25/04/2019 76 WIN
24/04/2019 75 WINx2
23/04/2019 89 WINx2
22/04/2019 91 CHIA BUỒN CÙNG AE
21/04/2019 30 WIN
20/04/2019 97 WINx2
19/04/2019 92 WIN
18/04/2019 07 CHIA BUỒN CÙNG 500 AE
17/04/2019 94 WIN
16/04/2019 92 WINx2
15/04/2019 64 WIN
14/04/2019 99 CHIA BUỒN CÙNG AE
13/04/2019 mất dữ liệu
12/04/2019 88 MISS
12/04/2019 08 WIN ĐỀ 08
11/04/2019 45 (LÓT 01) WINX2
09/04/2019 84 MISS
08/04/2019 96 MISS
19/03/2019 MỞ GÓI MỞ GÓI
SX1368.COMLÔ VIP THANKS

LÔ 2 SỐ

Lô 2 số hôm nay

- Có thể nạp cộng dồn

● BẢO VỆ VỐN MỘT CÁCH TỐI ĐA ●

NGÀY LÔ 2 SỐ KẾT QUẢ
3OOK
28/05/201949/94 WINx2
27/05/201925/52 MISS
26/05/201914/41 WIN
25/05/201901/51 MISS
24/05/201909/90 WIN
23/05/201906/60 WIN
22/05/201998/89 WIN
21/05/201920/02 MISS
20/05/201928/82 WINx2
18/05/201918/81 MISS
18/05/201921/12 MISS
17/05/201949/94 WIN
16/05/2019 91/41 WIN
15/05/2019 04/40 WIN
14/05/2019 08/81 WIN
13/05/2019 50/43 WIN
12/05/2019 94/84 WIN
11/05/2019 35/47 MISS
10/05/2019 57/67 WIN
09/05/201980/29 WIN
08/05/201981/18 MISS
07/05/201910/01 WIN
BẢO TRÌ
03/05/201929/92 WIN
02/05/201925/52 WIN
01/05/201975/57 MISS
31/05/201914/98 WIN
30/05/201916/54 WIN
29/05/201998/78 miss
28/05/201958/85 WIN
27/05/201997/54 WIN
26/05/201953/68 WIN
25/05/201925.52 WIN
24/05/201902/20 WIN
23/05/201915/51 miss
22/05/201998/85 WIN
21/05/201995/59 WIN
20/05/201905/50 miss
19/05/201957/51 WIN
18/05/201989/77 WIN
17/05/201949/98 WIN
16/05/201990/98 WIN
15/05/201905/99 miss
14/05/201931/79 WIN
13/05/201922/98 WIN
12/05/201981/24 miss
11/05/201912/93 WIN
10/05/201912/62 WINX2
09/05/201998/02 MISS
08/05/201988/97 WIN
07/05/201949/94 WIN
06/05/201923/97 WIN
05/05/201949/98 MISS
04/05/201919/90 WIN
03/05/201993/62 THUA
02/05/201990/97 WIN
01/05/201994/95 WIN
30/04/201979/97 WIN
29/04/201944/12 WIN
28/04/2019 59 (14) THUA
27/04/2019 32/ 63 MISS
26/04/2019 17(98) MISS
25/04/2019 02(49) MISS
24/04/2019 48 (lót 01) WINx2
23/04/2019 98/14 WINx2
22/04/2019 97/96 MISS
21/04/2019 97/95 WIN
20/04/2019 96 WIN
19/04/2019 52 MISS
18/04/2019 20 WIN
17/04/2019 23 WIN
16/04/2019 17 MISS
15/04/2019 43 LOT 24 WIN
14/04/2019 20 MISS
13/04/2019 43 MISS
12/04/2019 43 MISS
11/04/2019 97 MISS
10/04/2019 MẤT DỮ LIỆU WIN
09/04/2019 98 WIN
08/04/2019 29 MISS
07/04/2019 26 MISS
06/04/2019 90 WIN
05/04/201984 MISS
04/04/2019 10 MISS
03/04/2019 37 WIN
02/04/2019 92 WIN VIP
01/04/2019 85 WIN
30/03/2019 75 WIN
30/03/2019 75 MISS
29/03/2019 81 WIN
28/03/2019 72 MISS
27/03/2019 05 MISS
26/03/2019 81 MISS
25/03/2019 34 MISS
24/03/2019 40 MISS
23/03/2019 24 MISS
22/03/2019 54 WIN
21/03/2019 72 WIN
20/03/2019 82 MISS
19/03/2019 63 WIN
18/03/2019 92 WINx2
17/03/2019 07 MISS
16/03/2019 84 WIN
15/03/2019 42 WIN
14/03/2019 14 WIN
13/03/2019 09 WIN
12/03/2019 94 WIN
11/03/2019 15 WIN
Trở lại với giá mới từ 01.01.2019
KHUYẾN MÃI HẤP DẪN
dành cho thẻ nạp từ 01.01.2019 đến 02.02.2019

Quý khách lấy số 3 ngày, SX1368.cOM dành tặng bạn 1 ngày miễn phí. Để nhận số miễn phí, xin vui lòng lưu lại 5 số cuối seri thẻ của từng lần mua và soạn tin nhắn gửi đến chat box SX1368.cOM với nội dung:

- Các dãy 5 ký tự là 5 số cuối các seri
- XX là lựa chọn D4 / D8 / DD / SL

CHÚC ACE MAY MẮN BIG WIN!

Thông báo: Chương trình đã kết thúc


Chuyên gia Soi cầu Miền Bắc

KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN VÀ DÒ SỐ MỖI NGÀY